Poszukiwania rud ołowiu podczas I wojny światowej

Poszukiwania rud ołowiu prowadzone w okolicach Miedzianej Góry przez Austriaków w czasie I wojny światowej.

Plan Laskowej Jackiewicza

Plan robót poszukiwawczych prowadzonych przez Austriaków w latach 1915-1918 na Laskowej. Sporządzony przez A. Jackiewicza około 1923 r. (ze zbiorów Z.Rubinowskiego).

Laskowa 1970 r.

Hałda szybu poszukiwawczego we wsi Laskowa (zachodni stok g. Laskowej), obecnie przy krawędzi kamieniołomu, 1970 r. Fot. Jerzy Fijałkowski.

Wg autora powyższego zdjęcia to hałda z 1905 r. szybu poszukiwawczego rud miedzi. Prawdopodobnie jest to hałda z szybu poszukiwawczego rud miedzi i ołowiu z okresu I wojny światowej wykonanego przez Austriaków. W tle widoczna g. Ciosowa.

Ślady podziemnych wyrobisk kopalnianych (w poszukiwaniu rudy ołowiu) z okresu prac austriackich w czasie I wojny światowej, odsłaniały się w latach 80-tych XX wieku na zachodniej ścianie kamieniołomu dolomitów Laskowa. Fot. Wojciech Szczygielski.

Pozostałości drewnianej obudowy jednego z chodników na zachodniej ścianie kamieniołomu dolomitów Laskowa. Fot. Paweł Król, 1998 r.

Pozostałości drewnianej obudowy jednego z szybów na zachodniej ścianie kamieniołomu dolomitów Laskowa. Fot. Paweł Król, 2004 r.

Pozostałości drewnianej obudowy jednego z szybów na zachodniej ścianie kamieniołomu dolomitów Laskowa. Fot. Paweł Król, 2006 r.