Uran w Miedzianej Górze

W Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Narodowym Archiwum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Warszawie oraz w Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajdują się mapy i dokumenty dotyczące poszukiwania uranu w Górach Świętokrzyskich. Pochodzą one z lat 50. i 60. XX w. i są opisem prac poszukiwawczych prowadzonych przez Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach. Autorzy artykułu przeprowadzili analizę materiału w kontekście prac rozpoznawczych prowadzonych w Miedzianej Górze i Kielcach. Opisano historię i geologię badanego obszaru oraz zinterpretowano wyniki pomiarów radiometrycznych.

Pełna wersja artykułu

A. Kasza, P.Król, G. Pabian. Poszukiwania uranu w Miedzianej Górze i Kielcach. Studia Muzealno-Historyczne, MHK, 2018\