Kontakt

Strona Internetowa powstała na podstawie książki:
Paweł Król, Jan Urban. Historyczne i geologiczne dziedzictwo górnictwa miedzianogórskiego. Kielce 2012, Wydawnictwo JP

dr hab. inż. Jan Urban, prof. IOP PAN (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie).

 

dr Paweł Król (Muzeum Narodowe w Kielcach)

 

Chcemy podziękować wszystkim tym, którzy pomogli nam w pracach nad opisem geologii złoża miedzianogórskiego i dziejów jego eksploatacji, umożliwili wykorzystanie własnych materiałów lub w inny sposób przyczynili się do powstania wydawnictwa i strony internetowej. Są to przede wszystkim: Maria Czeppe (Kraków), Jerzy Gągol (Kielce), Andrzej Kasza (Kielce), Tomasz Kaleta (Zagnańsk), Stanisław Krupa (Warszawa), Zbigniew Kowalczewski (Kielce), Hartmut Simmert (Drezno), Piotr Szrek (Warszawa), Wojciech Szczygielski (Warszawa), Wacław Urban (Kraków). Za wyrażenie zgody na publikację materiałów archiwalnych oraz fotografii eksponatów dziękujemy dyrekcjom Biblioteki Jagiellońskiej, Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w Radomiu, Warszawskiego Centrum Numizmatycznego.

Niniejsze opracowanie nie jest pełną monografią. Nie wykorzystano w niej bowiem jeszcze wielu źródeł, do których autorzy nie mogli dotrzeć lub z których – nie będąc zawodowymi historykami – nie umieli korzystać. Mamy jednak nadzieję, że przyczyni się do przywrócenia pozostałościom górnictwa miedzianogórskiego właściwej im rangi i ich uchronienia przez zagładą.

Autor i obsługa strony: Paweł Król

Pierwsza wersja strony została wyróżniana w magazynie Internet 8/2000 w kategorii „Gminy w Internecie”

 


Ryszard Garus, Paweł Król, Jan Urban Zabytki górnictwa i hutnictwa Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w dolinie górnej Bobrzy. Przewodnik po obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”. Agencja JP, Kielce 2011

Paweł Król, Jan Urban Kopalnie w Miedzianej Górze i Ławęcznej oraz ochrona ich pozostałości Rocznik Świętokrzyski. Ser. B, 1-44, Kielce 2003.