Monety miedziane z XVIII i XIX wieku

Monety miedziane z XVIII i XIX wieku, wykonane z miedzi pochodzącej z Miedzianej Góry.

W czasach panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego w mennicy warszawskiej wybijano cztery typy monet miedzianych: szelągi, półgrosze, grosze i trojaki (trzy grosze). Monety z napisem „Z MIEDZI KRAIOWEY” wybito w niewielkich nakładach. Były to emisje okolicznościowe, mające upamiętnić fakt wydobycia miedzi w Polsce. Trojaki, grosze oraz niezmiernie rzadkie półgrosze to monety lubiane i chętnie włączane do zbiorów. Nawet najczęściej spotykane ich warianty są stosunkowo rzadkie. Nakładów monet nie znamy. Trojaki bito w latach 1786-1788, 1791-1792, grosze w latach 1786-1788, 1791,1794-1795 półgrosze 1786, 1792.

Pełny artykuł: Król P. 2017 – Z miedzi kraiowey, „Świętokrzyskie” – Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, nr 19 (23), s. 124-127

Nakłady monet w sztukach.
Półgrosz:
1786 – b. rzadkie
1792 – ?
Grosz:
1786 – ?
1787 – ?
1788 – ?
1791 – ?
1794 – ?
1795 – ?
Trojak:
1786 -233 443
1787 – 2 797 398
1788 – 5 028 536
1791 – 3 905 874
1792 – ?
[Na podstawie J.A Szwagrzyk.  Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., 1990]

1 grosz 1788

1 grosz 1788, E.B. – Efraim Brenn – menniczy w latach 1774-1792, Stanisław August Poniatowski, Mennica Warszawska

3 grosze 1786

3 grosze 1786, E.B. – Efraim Brenn – menniczy w latach 1774-1792, Stanisław August Poniatowski, Mennica Warszawska

 

1_2grosz

Półgrosz z datą 1786 bity z pierwszych minimalnych dostaw miedzi do mennicy dokonanych w końcu 1786 roku (za tymczasową zgodą Komisji Kruszcowej). Była to efemeryczna próbna emisja półgroszy z krajowej miedzi, których produkcja była nieopłacalna, wznowiona została dopiero w 1792 roku. Należy uznać ją za próbną i bardzo niewielką, skoro w polskich zbiorach posiada tą monetę tylko Muzeum Czapskich, a notował ją też zbiór Radziwiłła. (źródło: www.niemczyk.pl)


W czasach Królestwa Polskiego w mennicy warszawskiej bito grosze i trojaki (trzy grosze) „Z MIEDZI KRAIOWEY”. W latach 1822-1825 bito grosze a w latach 1826-1827 trojaki.
Nakłady groszy w sztukach:
1822 – 2 720 702
1823 – 5 046 096
1824 – 5 412 794
1825 – 2 107 961
Nakład trojaków w sztukach:
1826 – 569 867
1827 – ? (prawdopodobnie liczba sztuk ok. o,5 mln)
[Na podstawie J.Parchimowicz. Monety Polskie, 2006]

1 grosz 1824

1 grosz 1824, IB – Jabub Benick, mincerz warszawski w latach 1811-1827, Herb Królestwa Polskiego, Aleksander I, Mennica Warszawska

3 grosze 1827

3 grosze 1827, IB – Jabub Benick, mincerz warszawski w latach 1811-1827, Herb Królestwa Polskiego, Mikołaj I, Mennica Warszawska