Dokumenty austriackie z 1915 r. dotyczące występowania złóż miedzi w Miedziance i Miedzianej Górze

Występowanie złóż miedzi w Miedziance i Miedzianej Górze w Polsce: | rękopis| maszynopis|

mapa1

mapa2

mapa3