Hałda szybu „Karol”

Hałda szybu "Karol"

Hałda szybu „Karol”, 2015 r.

Hałda szybu „Karol” położona nad drogą Kielce-Łódź przebiegającą przez Miedzianą Górę to jedynie w tej chwili miejsce (ze względu na swoje położenie blisko drogi krajowej i odległość od najbliższych zabudowań), w którym możemy znaleźć ciekawe okazy minerałów – przede wszystkim malachity (naloty i naskorupienia na wapieniach) oraz  żelaziaki brunatne i hematyty ilaste. Hałda „broni” się również przed sukcesją roślin i dzięki temu jest na niej  wiele odsłoniętych miejsc do eksploracji okazów geologicznych.

fot. J. Fijałkowski, 1965

fot. J. Urban, 1977

fot. P. Król, 2007

W czerwcu 2015 r. prowadzono prace ziemne na hałdzie szybu „Karol”.  W wykopie przeważał materiał ilasty zabarwiony tlenkami żelaza. Lokalnie widoczne były bardzo drobne limonity, wapienie, piaskowce, naloty i naskorupienia malachitu na wapieniach oraz fragmenty drewna.