Poszukiwania rud miedzi i ołowiu podczas I wojny światowej

Poszukiwania rud miedzi i ołowiu prowadzone w okolicach Miedzianej Góry przez Austriaków w czasie I wojny światowej.

Działalność kopalni miedzianogórskich w latach 1915–1922, Studia Muzealno-Historyczne, MHK, 2017

Plan Laskowej Jackiewicza

Plan robót poszukiwawczych prowadzonych przez Austriaków w latach 1915-1918 na Laskowej. Sporządzony przez A. Jackiewicza około 1923 r. (ze zbiorów Z. Rubinowskiego).

Laskowa 1970 r.

„Hałda szybu poszukiwawczego we wsi Laskowa (zachodni stok g. Laskowej), obecnie przy krawędzi kamieniołomu”, 1970 r. Fot. Jerzy Fijałkowski

Na powyższym zdjęciu znajduje się hałda szybu poszukiwawczego rud miedzi i ołowiu z początku XIX w., który był rozbudowany  przez Austriaków podczas I wojny światowej (zobacz plan powyżej).

W 1982 roku, obok hałdy zawalił się strop chodnika co umożliwiło częściową eksplorację kopalni. Fot. Zbigniew Rubinowski, 1982 r.


W jednym z chodników, Jerzy Gągol – geolog z Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach, znalazł gwóźdź, który wbity był w drewniany stempel obudowy. Poniżej zdjęcie.

Ślady tych podziemnych wyrobisk odsłaniały się pod koniec lat 80-tych XX wieku na zachodniej ścianie kamieniołomu dolomitów „Laskowa”.

Zdjęcia podziemnego wyrobiska, ok. 1989 r.  Fot. Wojciech Szczygielski.

Pozostałości drewnianej obudowy chodnika w zachodniej ścianie kamieniołomu. Fot. Paweł Król, 1998 r.

Pozostałości drewnianej obudowy chodnika w zachodniej ścianie kamieniołomu. Fot. Paweł Król, 2004 r.

Pozostałości drewnianej obudowy chodnika w zachodniej ścianie kamieniołomu. Fot. Paweł Król, 2006 r.