Siarczki

Piryt z Kowali

Piryt z Kowali

Piryt (okaz z Kowali w południowej części regionu świętokrzyskiego) – minerał stanowiący chemicznie siarczek żelaza, stosunkowo powszechnie występujący w różnych skałach skorupy ziemskiej, rzadko jednak tworzący większe nagromadzenia. Złociste zabarwienie oraz częste występowanie spowodowało, że nazywa się go również „złotem głupców”.

 

Chalkopiryt

Chalkopiryt z Miedzianki

Chalkopiryt (okaz z Miedzianki w zachodniej części regionu świętokrzyskiego) – minerał stanowiący chemicznie siarczek miedzi i żelaza (34,5% zawartości Cu), który zawiera zazwyczaj niewielkie ilości srebra i złota. Wchodzi w skład najważniejszych i najbogatszych rud miedzi, znanych już od epoki brązu. Z przeróbki rud chalkopirytowych pochodzi 80% światowej produkcji tego metalu.

 

Galena z Laskowej

Galena z Laskowej

Galena (okaz z Laskowej koło Miedzianej Góry) – minerał, siarczek ołowiu (86,6% Pb), zawierający często domieszki srebra (do 0,3% Ag). Najczęściej występujący kruszec ołowiu, dawniej eksploatowany również na terenie Gór Świętokrzyskich. Większość świętokrzyskich złóż rud ołowiu miała formę żyłową lub charakter wietrzeniowy, krasowy, czym zdecydowanie różniła się od złoża miedzianogórskiego.