Limonity

Limonit (żelaziak brunatny) – nazwą tą określa się kilka podobnych makroskopowo minerałów, które pod względem chemicznym są uwodnionymi tlenkami (wodorotlenkami) żelaza. Występuje powszechnie w przypowierzchniowej strefie skorupy ziemskiej jako produkt wietrzenia innych minerałów żelaza. Jego skupienia mają bardzo różne formy i struktury: pokładowe, soczewkowate, bulaste, nerkowate, groniaste, naciekowe itp. Główny składnik rud żelaza wykorzystywanych w   ,,przeszłości. w hutnictwie. W kopalni miedzianogórskiej także był podstawowym składnikiem rudy żelaza z niezliczoną liczbą odmian (patrz opis Puscha).